Vermogend?

Ook voor vermogende particulieren en ondernemers hebben wij alle kennis in huis om optimaal gebruik te kunnen maken van bestaande fiscale regelingen. Wij zijn geen beleggingsadviseurs, maar treden wel op als sparringpartner met verstand van zaken.

Wij laten u nadenken over vragen waar u zelf wellicht nog niet aan heeft gedacht. Het kan bijvoorbeeld interessant zijn om ooit opgestelde huwelijkse voorwaarden om te zetten in een huwelijk in gemeenschap van goederen. En hoe heeft u eventuele erfkwesties geregeld? De ervaring leert dat ook daar vaak de nodige winst kan worden behaald. Wilt u investeren in vastgoed? Geld lenen van BV aan privé? Wij kennen de fiscale mogelijkheden en zetten graag de voor- en nadelen voor u op een rij. Onze prioriteit is dat u zich prettig voelt bij de beleggingsproducten of regelingen die u kiest, en dat u deze volledig begrijpt.

KLANT AAN HET WOORD

Martin van der Brug is onze accountant en vanaf het begin toonde Martin zijn toegevoegde waarde ten opzichte van andere accountants. Naast dat de gebruikelijke werkzaamheden van een accountant zoals het opstellen van de jaarstukken, altijd gedegen worden uitgevoerd, zet Martin van der Brug altijd een stap extra.De toegevoegde waarde van Martin van der Brug komt met name tot uiting in het meedenken in financiële en fiscale vraagstukken tot de geleidelijke overdracht van middelen naar onze kinderen op een zo efficiënt mogelijke wijze. Hiermee fungeert Martin als klankbord voor ondernemers. De stap die Martin maakt met Equity Accountants & Adviseurs ligt daarmee in het verlengde van hetgeen hij al jaren voor ons prive als mede voor onze vennootschappen doet. Wij hopen nog vele jaren met veel plezier met Martin en Equity Accountants en Adviseurs samen te werken.