Stichting & Cultuur

Voor bestuurders van stichtingen, cultuurfondsen en verenigingen is een goede financiële rapportage van essentieel belang. In de wereld van de accountancy nemen deze organisaties een nogal bijzondere plaats in. Hetzelfde geldt onder meer voor sportverenigingen, charitatieve instellingen en theatergezelschappen.

EQUITY Accountants & Adviseurs kent de regelingen en beheerst het specifieke vakjargon voor dit soort organisaties. Zo helpen wij bij BTW-vraagstukken en weten we veel van subsidieregelingen voor films en theaterproducenten, en maken wij u attent op zaken waar u als bestuurder op moet letten.

Niet voor niets behoort het Amsterdamse toneelgezelschap Orkater tot onze klantenkring, evenals filmmaker Alex van Warmerdam voor wie wij de subsidie-afrekening van zijn succesfilm Borgman verzorgen.

Wilt u samenwerken met een financieel partner die u met praktische adviezen en veel kennis van zaken terzijde staat? Neem dan contact met ons op.

KLANT AAN HET WOORD

Orkater / Graniet Film                                             

"Het gaat om de mensen achter de naam. Met hen werken wij graag, vanwege betrouwbaarheid, maar vooral betrokkenheid. Dat je zo'n reputatie met een nieuwe naam wilt onderstrepen begrijp ik heus wel"

(Marc van Warmerdam, directeur muziektheatergezelschap Orkater en producent Graniet Film)