Klanten

Met een scala aan diensten werkt EQUITY Accountants & Adviseurs hoofdzakelijk voor klanten in het Midden- en Klein Bedrijf. Ook geven wij fiscaal advies aan vermogende particulieren. Daarnaast zijn wij actief in de non-profit sector, onder meer voor stichtingen en verenigingen.

KLANTEN AAN HET WOORD

 

Orkater / Graniet Film                                              

"Het gaat om de mensen achter de naam. Met hen werken wij graag, vanwege betrouwbaarheid, maar vooral betrokkenheid. Dat je zo'n reputatie met een nieuwe naam wilt onderstrepen begrijp ik heus wel"

(Marc van Warmerdam, directeur muziektheatergezelschap Orkater en producent Graniet Film)

 

Triple i Sourcing Group “De afgelopen jaren hebben wij een goed contact opgebouwd met dhr Düpper. Zijn kantoor en medewerkers hebben mij begeleid in de start maar ook in de volwassenheidfase van onze huidige organisatie. De benodigde verdiepingsslagen zijn gemaakt en de structuren zijn verbeterd. Op basis van vooraf vastgestelde prijzen worden wij niet verrast en heb je het gevoel dat je samen doet. Uurtje factuurtje is niet meer van deze tijd! Vooraf hebben wij hier afspraken over gemaakt.

Wietse Nieuwenhuis GA Triple i Sourcing Group

 

Plusport                                              

PlusPort vertrouwt al jarenlang op de expertise van Rudi Düpper en Martin van der Brug voor al haar financiële ondersteuning en belastingzaken. Hun ondernemend vermogen en de innovatie van het kantoor zorgen er voor dat zij ondernemers vooruit laten kijken. Door cijfers om te zetten in informatie en toekomstgerichte adviezen zorgen zij er voor dat je als ondernemer de juiste beslissingen kunt nemen. PlusPort kan daardoor continu haar strategie bijsturen op basis van feiten. Zo zorgt EQUITY Accountants voor een solide financiële basis voor waarmee wij onze groeidoelstellingen kunnen bereiken!”

Ron Bruijn, directeur Plusport

Xcellent ICT Groep

Xcellent ICT groep heeft gekozen voor EQUITY Accountants en Adviseurs vanwege de betrokken aanpak. In de eerste plaats levert Equity gedegen en kennis en een pragmatische aanpak. Dat resulteert voor ons in dienstverlening die de prijs dubbel en dwars waard is. Daarbij vinden wij de persoonlijk benadering erg prettig. EQUITY heeft een zeer groot netwerk in Amersfoort en omstreken waar klanten ook hun voordeel van hebben. Last but not least zijn Martin en Rudi gewoon hele aardige kerels.’

Marnix-Jan van der Moolen RA

Financieel Directeur Xcellent ICT Groep

 

MSA | DM                            
MSA | DM werkt sinds eind 2009 uitermate prettig samen met EQUITY Accountants & Adviseurs (voorheen Lentink De Jonge). Al onze administratieve en fiscale werkzaamheden zijn aan hen uitbesteed. Equity Accountants & Adviseurs kenmerkt zich als een betrouwbare en betrokken partner en alle werkzaamheden gaan sindsdien naar volle tevredenheid. EQUITY Accountants & Adviseurs onderscheidt zich naar mijn mening omdat zij zich als een ondernemer opstellen en graag met interessante oplossingen komen. Daarmee dienen ze het belang van de ondernemer en MSA | DM het beste.

Rob Hermkens directeur/eigenaar


Martin van der Brug is onze accountant en vanaf het begin toonde Martin zijn toegevoegde waarde ten opzichte van andere accountants. Naast dat de gebruikelijke werkzaamheden van een accountant zoals het opstellen van de jaarstukken, altijd gedegen worden uitgevoerd, zet Martin van der Brug altijd een stap extra.De toegevoegde waarde van Martin van der Brug komt met name tot uiting in het meedenken in financiële en fiscale vraagstukken tot de geleidelijke overdracht van middelen naar onze kinderen op een zo efficiënt mogelijke wijze. Hiermee fungeert Martin als klankbord voor ondernemers. De stap die Martin maakt met EQUITY Accountants & Adviseurs ligt daarmee in het verlengde van hetgeen hij al jaren voor ons prive als mede voor onze vennootschappen doet. Wij hopen nog vele jaren met veel plezier met Martin en EQUITY Accountants en Adviseurs samen te werken.

 

Ten ICT                                
Bij een snelgroeiend bedrijf als TenICT is een actieve en meedenkende accountant onmisbaar. Equity weet in haar adviezen zeer goed de belangen te combineren van zowel bedrijf, aandeelhouders, als klanten."

Henk de Vries directeur


Oude Avenhuis & Van Dijk B.V.                   
Voor het samenstellen van jaarrekeningen en fiscale adviezen, werkt OAVD al jaren lang tot grote tevredenheid samen met EQUITY Accountants & Adviseurs. Ik heb Martin van der Brug en Rudi Düpper leren kennen als ondernemende accountants die betrouwbaar zijn, hun vak verstaan, voortdurend met ons meedenken en flexibel zijn. EQUITY Accountants & Adviseurs is voor ons een partner met wie wij graag samenwerken.

Arnold Oude Avenhuis, directeur OAVD subsidieadviseurs


Dialoque B.V.
Rudi Düpper is al bijna tien jaar mijn financiële steun en toeverlaat. No-nonsense en met een pragmatische insteek word ik ondersteunt bij de vraagstukken waar ik als ondernemer behoefte aan heb.'

Bob Zeegers directeur/eigenaar


Pannenkoekhuis Het Lingebosch                               
Wij zijn al vele jaren een zeer tevreden klant bij EQUITY. Er is altijd zeer heldere communicatie, gedrevenheid en transparantie van zowel Rudi als alle medewerkers, dit alles voor een scherpe en zeer acceptabele prijs. Maar bovenal de betrokkenheid bij ons bedrijf en de oprechte interesse in ons als ondernemer en als persoon maakt dit accountantskantoor voor ons tot een heel bijzondere!

Diane Ruhl directeur/eigenaar


Tara-Boeddha Winkel                     
De afgelopen jaren is Rudi Düpper en zijn team een betrouwbare partner gebleken bij het verwerken van onze BTW-aangiftes, loonheffingen en aangiftes inkomstenbelasting. Met zijn moderne visie op accountancy weet hij, gebruikmakend van moderne software, snel en zorgvuldig onze administratie inzichtelijk te presenteren. Wij zullen zeker de komende jaren een trouwe klant blijven!

Eelco Boersma


De Gelukskoffer                               
Onze samenwerking met Rudi Dupper is erg prettig. De snelheid met behoud van kwaliteit is uitzonderlijk goed. Het is geweldig om professionele adviseurs op de zijlijn te hebben die meedenken vanuit het belang van het bedrijf. Het is een adviseur waar je op kan vertrouwen en die meehelpt aan het bouwen van een stevig fundament voor ons bedrijf.

Anke Appel De Gelukskoffer

 

Esthetisch Medisch Centrum EMC Bosch en Duin

Al meer dan 5 jaar is Martin van der Brug de accountant van Esthetisch Medisch Centrum EMC Bosch en Duin, weliswaar vanuit twee verschillende organisaties maar met een constante kwaliteit.

Kenmerkend voor zijn dienstverlening is de actieve en doortastende  wijze waarop hij ons als client benadert en daadkrachtige aanpak van zaken die tot een oplossing gebracht moeten worden. Niet de klant zit de adviseur achter de broek maar eerder andersom, en dat is wat je als klant precies wilt.

Wij zijn ervan overtuigd dat ook in een nieuw organisatorische jas, Van der Brug dezelfde kwaliteit blijft brengen als voorheen!

Mr. J.S.B. (Jan)  Schram

Directeur/eigenaar