Jaarrekening

Hoewel wij liever maandelijks “de stand van zaken opmaken” is de jaarrekening een prima document om even bij stil te staan. Met een jaarrekening krijgt u een cijfermatige en tekstuele analyse van uw bedrijf aangevuld met een uitgebreid adviesrapport met trends op basis van bepaalde kengetallen. Aan de hand van die informatie ziet u precies hoe uw bedrijf ervoor staat. Zijn bijvoorbeeld de personeelskosten nog wel in verhouding tot uw omzet? Is het met oog op verdere groei nodig om op termijn te investeren, te verhuizen, of kunt u beter op de huidige locatie blijven? Een goed adviesrapport helpt u om deze, en andere beslissingen weloverwogen te nemen.

Voor u als cliënt waken wij ervoor dat u uw jaarrekening tijdig indient. Waarom? Omdat een jaarrekening volgens onze wetgeving binnen 13 maanden na het eind van de balansdatum moet worden gepubliceerd. Laat u dit na, dan riskeert u negatieve publiciteit en kunt u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Hebben wij gedurende het boekjaar uw administratie gevoerd? Dan is er niets aan de hand. Wij zitten er bovenop en zien de jaarrekening als bevestiging van datgene wat wij gedurende het jaar hebben besproken. Wordt u desondanks toch verrast door de cijfers in het jaarrapport, dan hebben wij ons werk niet goed gedaan