ISAE3402 verklaring

Outsourcen is niet zonder risico. Er zijn vele voorbeelden van fraudes, verlies van gegevens, issues met wet- en regelgeving, etc. De uitbestedende partij kan meer zekerheid krijgen als de dienstverlener een ISAE3402-verklaring kan overleggen.

Zekerheid over uw dienstverlening kan bijdragen aan het vertrouwen van uw cliënten in uw dienstverlening. Wellicht hebben cliënten een belangrijk proces aan u uitbesteed. Voor uw cliënten is het dan belangrijk dat dit proces op een zorgvuldige manier worden uitgevoerd. Met het ISAE3402 assurance rapport wordt aangetoond in hoeverre u in control bent over uw dienstverlening. Deze informatie is voor uw cliënten van belang om vast te stellen in hoeverre zij in control zijn over de aan u uitbestede activiteiten.

Wij hebben veel ervaring met ISAE3402 verklaring type 1 & 2 en in het begeleiden van organisaties om tot een ISAE3402 verklaring te komen. Bij vragen of nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.