Fiscaliteit

Binnen de bestaande regels zo min mogelijk belasting betalen. Dat willen we allemaal. Wilt u ook honderden of zelfs duizenden euro’s per jaar besparen op uw belastingaangifte? Laat dan de fiscalisten van EQUITY Accountants & Adviseurs eens naar uw fiscale plaatje kijken.

De ervaring leert dat mensen op fiscaal gebied veel laten liggen. Onze fiscalisten aarzelen niet om tegen een heersende trend in te gaan wanneer u dat fiscaal voordeel oplevert. Misschien heeft u jaren geleden wel een BV opgericht, terwijl het door veranderde regelgeving inmiddels interessanter is om dat om te zetten in een eenmanszaak. Ook de veelgebruikte pensioenen in eigen beheer zijn om uiteenlopende redenen minder aantrekkelijk geworden.

En weet u of u een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet gebruiken als aftrekpost voor uw BV of uw inkomstenbelasting? Maakt u gebruik van de innovatiebox regeling? Is de WBSO aftrek (optimaal) gebruikt? Wij zorgen ervoor dat u alle bestaande regelingen optimaal benut. U heeft daarmee geen omkijken naar belastingzaken, in de geruststellende wetenschap dat u nu én in de toekomst precies genoeg belasting betaalt.

KLANTEN AAN HET WOORD

Martin van der Brug is onze accountant en vanaf het begin toonde Martin zijn toegevoegde waarde ten opzichte van andere accountants. Naast dat de gebruikelijke werkzaamheden van een accountant zoals het opstellen van de jaarstukken, altijd gedegen worden uitgevoerd, zet Martin van der Brug altijd een stap extra.De toegevoegde waarde van Martin van der Brug komt met name tot uiting in het meedenken in financiële en fiscale vraagstukken tot de geleidelijke overdracht van middelen naar onze kinderen op een zo efficiënt mogelijke wijze. Hiermee fungeert Martin als klankbord voor ondernemers. De stap die Martin maakt met Equity Accountants & Adviseurs ligt daarmee in het verlengde van hetgeen hij al jaren voor ons prive als mede voor onze vennootschappen doet. Wij hopen nog vele jaren met veel plezier met Martin en Equity Accountants en Adviseurs samen te werken.

 

Oude Avenhuis & Van Dijk B.V.                   

Voor het samenstellen van jaarrekeningen en fiscale adviezen, werkt OAVD al jaren lang tot grote tevredenheid samen met Equity Accountants & Adviseurs. Ik heb Martin van der Brug en Rudi Düpper leren kennen als ondernemende accountants die betrouwbaar zijn, hun vak verstaan, voortdurend met ons meedenken en flexibel zijn. Equity Accountants & Adviseurs is voor ons een partner met wie wij graag samenwerken.

Arnold Oude Avenhuis, directeur OAVD subsidieadviseurs