Contact

Heeft u interesse in meer informatie over onze dienstverlening? Of heeft u een andere vraag? Klik dan op onderstaand invulformulier om snel contact met ons op te nemen! Na verzending wordt uw aanvraag direct intern opgepakt; u ontvangt per e-mail of telefoon een terugkoppeling.

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken dan kunt u contact met ons opnemen.

Maanlander 35
Postbus 28110
3828 ZJ Amersfoort

T. 033 455 23 73
info@equityaccountants.nl

Support

In specifieke gevallen kan EQUITY Accountants & Adviseurs u op afstand ondersteuning bieden, bijvoorbeeld bij het wijzigen van bepaalde instellingen in uw administratie. Deze ondersteuning vindt plaats met behulp van het programma Teamviewer.

U kunt Teamviewer via deze link downloaden. Wij verzoeken u contact met ons op te nemen via 033 455 23 73 voor verdere ondersteuning.

Onverhoopt een klacht?

Wij werken met de grootst mogelijke nauwkeurigheid. Het kan desondanks voorkomen dat u aanmerkingen heeft op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van ons kantoor. In dat geval kunt u contact opnemen met onze compliance officer. U kunt uw klacht mailen naar klacht@equityaccountants.nl.

Klokkenluidersregeling

Ons kantoor kent ook een zogenoemde klokkenluidersregeling. Dit houdt in dat u eventuele klachten aan een vertrouwenspersoon kunt melden. Dit kan via de vertrouwenspersoon.

Zorgvuldig en vertrouwelijk

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Meldingen behandelen we zorgvuldig en vertrouwelijk. Wij koppelen onze bevindingen en eventuele maatregelen uiteraard aan u terug.

Voor meer informatie over de klachtenregeling en/of de klokkenluidersregeling wendt u zich tot de onderneming of de compliance officer.